123 Flash Menu Placeholder.

ATENCIÓ: Nou horari d'atenció al públic d'oficines: Dilluns, dimarts i dijous de 9h a 1h del matí, i dimecres i divendres, de 16h a 19h tarda.

Membres de:Observer member de:
 


Benvinguts a la pàgina web del Col.legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de la Província de Girona.
 

CONCURS ORDINARI CATALUNYA 2011. En el DOGC de data15 d'abril de 2011 s'ha publicat la Resolució GRI/899/2011 per la qual es dóna publicitat a les convocatòries de concurs ordinari de Catalunya de trasllats per a la provisió dels llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal vacants a les entitats locals.

Veure Resolució aquí

ESTATUTS GENERALS ORGANITZACIÓ COL.LEGIAL -En el BOE de data 1 d'abril, s'ha publicat el Reial decret 353/2011, de 11 de març, pel qual s'aproven els Estatuts Generals de l'Organització Col·legial de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local, que entren en vigor demà dia 2 d'abril de 2011.

Veure Reial decret aquí

ESTATUTS DEL COL.LEGI DE SECRETARIS, INTERVENTORS I TRESORERS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE GIRONA. En el DOGC de data 19 d'abril de 2010 s'ha publicat la resolució JUS/1126/2010 per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers
d’Administració Local de Girona.

Veure Estatuts aquí

 

 

 

 

 

 


 

 

 
 
 
Webmaster: P.Serrano © 2007
All rights reserved.
 
contact: cositalgirona@gmail.com
 

Secretaris, interventors i tresorers d'administració local
Horari d'atenció al púlic: De dilluns a Divendres, de 9 h a 13 h matí.
C/ Santa Clara, nº 48, Girona, 972 20 36 31